สายด่วน

มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) :: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น "ท่านต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต?" แสดงความคิดเห็นได้ในส่วนเว็บบอร์ดสำนักงานประกันสังคม หรือ www.facebook.com/ssofanpage ::ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. เท่ากันทั่วประเทศ :: ร้องทุกข์ / ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่ สายด่วน 1506 กด 5 และ โทร.0 2232 1462-4 หรือ ที่ตู้ ปณ.1 ปณฝ.ดินแดง กรุงเทพฯ 10407 หรือที่ เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. โทร. 0 2433 1855-7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

สถานีแรงงาน